Borgerbudget 2022 Midtfyns Festival

Midtfyns Festival er tilbage i Ringe efter mange års fravær, og en ny gruppe af græsrødder og ildsjæle er godt i gang med at lave nye traditioner for den gamle festival, og atter gøre Midtfyns Festivalen til et fyrtårn for Ringeegnen.


Vi har foreløbig gennemført tre succesfulde festivaler i 2019, 2021 og 2022 (2020 blev aflyst pga. Covid-19). Hvert år har vi øget antallet af gæster, og de seneste to år har vi også haft et campingområde med et stigende antal gæster.


Vi ønsker at give vores gæster en god festivaloplevelse - ikke kun på pladsen, men også i campingområdet. Gæsterne skal kunne overnatte, så de får hele festivaloplevelsen med og ikke behøver at blive ‘revet ud’ af festival-boblen, fordi de skal hjem og overnatte.

Hidtil har det ikke været muligt at få drikkevand på campingområdet, da den nuværende brønd ligger så langt væk, at vandet ikke har den fornødne kvalitet, når det er løbet gennem de rør, der ligger fra brønden til campingområdet.


Vi har talt med Midtfyns Vandforsyning om at få vandtilslutning til en målerbrønd, der ligger ved campingområdet, og vi søger derfor midler til at åbne denne brønd (tilbud fra Midtfyns Vandforsyning vedlagt). Udover tilbuddet ligger der også omkostninger ved nedgravningen, som kommer derudover.


Midtfyns Festival – att. Kim Skovby Klindt


Vand til Festival pladsen

Der ansøges om delfinansiering på 35.000,- kr.