Borgerbudget 2022
Start Kom i gang Sådan søger du

Sådan kommer du i gang med din ansøgning .

     

     1. Opret et projekt - projektet skal være almennyttigt og til gavn for alle.

     2. Projektet skal kunne igangsættes i 2023 og være færdigt inden for tidsrammen, hvilket vil sige senest 31/12-2024.

     3. Projektet kan være delvis eller fuldt finansieret via Borgerbudgettet. Ved del finansiering skal der gøres rede for hvordan
         restbeløbet kan/skal anskaffes.

     4. Projektet skal beskrives til fulde og indsendes via Borgerbudgettets projekt skema, som du kan hente her på portalen.

     5. Du kan indsende forslag i perioden 12/9 til 13/10-2022.

     6. Alle projekter sendes gennem FMK til juridisk vurdering.

     7. I perioden 17/10 til 28/10 er der juridisk vurdering og  dialog med forslagsstillerne (inkl. efterårs ferien).

     8. 31/10 Listen med godkende projekter offentliggøres.

     9. Fra 1/11 til 30/11 afholdes der afstemning om hvilket forslag der skal belønnes med puljemidler.

    10. Du kan max ansøge om 75.000,- kroner til dit projekt.