Borgerbudget 2022

Bordtennisklubben HEP Ringe tilbyder bordtennis til såvel ungdom som ældre. Der ansøges midler til indkøb af 2 nye bordtennisborde og tilhørende net, grundet nedslidning af eksisterende materiale.


Disse anvendes til træning og stævner. Der ansøges om 2 solide turneringsborde, da disse skal kunne betjenes af alle medlemmer i klubben og kunne holde til flittigt brug mange gange ugentligt. Bordene skal desuden leve op til internationale krav, for at kunne anvendes til stævner.

HEP tilbyder et sundt fællesskab for alle interesserede i Ringe omegn.


Bordtennisklubben HEP er en klub med stolte traditioner. Klubben har igennem mange år, haft en velfunderet ungdomsafdeling og har i sæson

2019/2020 etableret et tilbud til 60+ spillere. Specielt klubbens 60+ hold er i rivende udvikling. Klubben har visioner om at etablere et voksen

tilbud i fremtiden. HEP er en klub, som har fokus på at give alle en god oplevelse med bordtennis og tilbyde kvalificeret træning.


Bordtennis kan spilles så alle kan være med, uanset alder, køn og niveau og er mere skånsomt end mange andre sportsgrene.

I bordtennis trænes såvel din fysiske funktion som dine mentale funktioner under spillet. Fysisk træner du kernemuskulatur, ben, arme og

balancen. Under spillet trænes din øje-hånd koordination, dit overblik og dine reaktioner. Bordtennis er med til at holde hjernen sund og skarp.Jeanette Pilegaard Hansen (Formand HEP Ringe)

Bordtennisklubben HEP Ringe. Der ansøges om 20.400,- kr.