Borgerbudget 2022 HEden-VAntinge Idrætsforening. Der ansøges om 18.000,- kr.


 Hans Mogensen, resten af aktivitetsudvalget i HEVA Tennis & Petanque og aktive medlemmer i Foreningen.

Enkelte arbejder udføres evt. af Tømrer Hr. Handy – V. Søren Rasmussen, såfremt vi ikke selv råder over ”gør det selv” folk til renoveringen af skurvognen/klubhuset.  


 Beskrivelse og foto´s af anlægget er vedlagt som bilag 1.

Projektet er en blivende renovering af petanquebanen, med udskiftning af stenmel, indkøb af 2 sæt nye petanquekugler. 2 nye bord-bænkesæt, renovering af skurvogn/klubhus, samt indkøb af ny gasgrill til brug i forbindelse med sociale arrangementer, turneringer mv.  


 Projektet er en blivende opgradering af faciliteterne omkring tennis- og petanquebanen.  
 Der søges om helfinansiering af renoveringsprojektet på kr. 18.000

Såfremt projektet ikke tildeles hele det ansøgte beløb, kan projektet beskæres, således at renoveringsposterne på bilag 2, er den prioriterede rækkefølge. Dvs. gasgrill bespares som det første osv.

Alternativ søges midler i HEVA” / Hovedforeningen.