Borgerbudget 2022 Naturpleje Mågesøen

Mellem 7-12  frivillige borgere i alderen 65 – 85 år Kværndrup, som hver onsdag i perioden medio sept. – primo december arbejder med at vedligeholde/pleje området omkring Mågesøen. Se 5772 bladet september nummeret 2022.

 

For snart en hel del år siden blev der med offentlige midler gennemført en byfornyelse i Kværndrup. Heriblandt det grønne område mellem Mågevej og Helsevej kaldet Mågeparken. Tanken var, at det skulle blive til et attraktivt område for alle byens beboere.

Mågesøen blev renset op, træer fjernet, udsigtssted med borde og bænke ved søen blev etableret. Stier blev anlagt og forskellige blomster sået og en masse forskellige  æbletræer plantet.  Det blev absolut en succes, og rigtige mange beboere benytter området til en spadserertur for at få lidt frisk luft eller for at betragte fuglelivet.

Så vidt så godt, men vi har samtidig kunnet konstatere, at hvis området ikke plejes og vedligeholdes så begynder det at gro til igen.


 Kommunen har naturligvis gjort en hel masse og klippet græsarealerne , stier mv., men vi er helt opmærksom på, at der er andre områder i kommunen, der kræver en indsats.


Derfor var vi en gruppe beboere, som for 5-6 år siden tog kontakt til FMK Park & Natur og fortalte at vi var indstillet på at yde en frivillig indsasts ved at rense søen for vandpest, beskære bevoksningen mv.,  så man stadig kunne se søen og fuglelivet.


Det har vi hidtil gjort med egne hjælpemidler såsom river, ørnenæb, gl.dags leer, etc. og - synes vi selv - med god succes,


Samarbejdet med Helle Mølgård Christensen fra PARK & NATUR har  fungeret ganske fint, men vi må konstatere at med en gnst. alder på 75+ har vi brug for bedre udstyr og hjælpemidler.


V  er desuden blevet opmærksomme på, at frugttræerne gror vildt og flere er gået ud, fordi de ikke er blevet vedligeholdt, dvs. årlig beskæring samt klipning rundt om frugttræerne.


Derfor vil vi gerne søge midler i Borgerpuljen for Midtfyn til at købe 1 buskrydder samt hjælm mv.  1 mellemstor Bioklipper/kratknuser og 1 fleksibel grenklipper/Starcut med teleskop der kan bruges til at beskære frugttræerne.

 


Poul Bering Frandsen


Der ansøges om 20.727,90 kr