Borgerbudget 2022

Det er bestyrelsens ønske at bidrage til gode Liv i Stationen ved at


1. understøtte frivillighed – fastholde frivillige

2. være en god og fleksibel fysisk ramme omkring et meget bredt udbud af aktiviteter til styrkelse af lokalt fællesskab og det gode sociale liv

3. imødekomme medlemmernes behov for at være ”det gode sted” at mødes


Ad 1. Liv i Stationen har vokseværk og har nu næsten 300 medlemmer, hvorfor det er vigtigt at skabe gode og attraktive vilkår for foreningens frivillige ildsjæle, som er krumtappen. De skal opleve, at fællesskabet værdsætter deres indsats både direkte i det gode anerkendende samarbejde men også indirekte ved generelt at sikre gode fysiske faciliteter. Vi vil gerne rydde hindringer af vejen for vores frivillige.


Ad 2. Liv i Stationens arrangementer spænder vidt fra Barselscafe over blandt meget andet som Fællesspisning, månedlige kunstudstillinger i Galleri 14:07 til Musikstation og Yoga.

Stationen summer af liv, og lokalerne skal ofte flere gange om dagen kunne skifte funktion og være klar til vidt forskellige aktiviteter. Det kræver fleksibilitet af de frivillige og vores inventar.

Vi skal kunne mødes med de helt små børn på madrasser på gulvet, bænkes ved langborde eller sætte stole og cafeborde op til koncert.

Sammenholdet i Barselscafeen, den gode træning for ældre, fællessangen og fællesspisningen styrker det gode sociale liv.


Ad3. Konkret vil frivilligheden tilgodeses ved at gøre den daglige rengøring let og effektiv. Vi lægger vægt på at have rare, rene og vedligeholdte rammer. En kombineret støvsuger/ gulvvasker er derfor et stort ønske.


I Galleri 14:07 fortjener kunstnerne, deres værker og ikke mindst vores medlemmer/gæster at se værkerne i det rette lys (den rette belysning), hvorfor vi søger om støtte til at etablere galleribelysning i Lille Sal.


Stationen har smukke rundbuede vinduer og dørpartier. Vi har et stort behov for at få den rette solafskærmning, som ikke skæmmer den fine arkitektur. Vi har en midlertidig løsning, som ikke fungerer godt nok. Vi skal både kunne skærme for varmen på varme sommerdage og undgå, at vores medlemmer/gæster generes af at få solen i øjnene, når de er til arrangementer. Vi mener, at vi med en løsning med montering af rullegardiner monteret helt oppe under loftet, har fundet den bedste løsning.


Vores meget gamle skoleborde er tunge og kan ikke klappes sammen og stables til side. Vi slæber rundt på dem og stabler dem i uskønne stakke, hvor der lige er plads, men hvor det ikke fungerer. Vi har hårdt brug for borde, der kan klappes sammen og stilles til side.


Tilbud på Solafskærmning   inkl. moms                                                     kr. 24.888,80

Tilbud på Galleribelysning   inkl. moms                                                     kr. 32.535,00

Pris og beskrivelse af kombi støvsugerer/gulvvasker inkl. Moms                    kr.   3.249,00

Pris og beskrivelse af bord-bænke sæt inkl. Moms                                      kr. 17.242,50


Den almennyttige Forening

Liv i Stationen

LIV I STATIONEN

Der ansøges om 75.000,- kr.